Alla hushåll och fastigheter har behov av VVS-montage och löpande underhåll. Det innebär att marknaden för den som vill arbeta som rörmokare är stor och arbetsgivarna bör vara många. Här kommer vi att gå igenom några av de arbetsgivarna man kan ha om man arbetar inom VVS-branschen. Några av företagen som man kan bli anställd hos är:

  • VVS-företag
  • Fastighetsbolag
  • Fastighetsskötare
  • Eget företag

VVS-företag

Någon entreprenörsdriven rörmokare har en gång i tiden startat eget företag, gjort ett bra jobb för sina kunder, fått fler uppdrag och därmed behövt anställa fler. VVS-företag är ett samlingsnamn för alla som är verksamma i branschen och kan arbeta med allt från enskilda småhus som kunder till stora fastighetsbolag och försäkringsbolag. En av de vanligaste vägarna till första jobbet för en rörmokare går från skolan och lärlingsperioden till ett auktoriserat företag inom VVS-installation.

Fastighetsbolag

Mindre fastighetsägare brukar ofta kontraktera ett VVS-företag eller en fastighetsskötare för att hantera löpande underhåll och installationer. De riktigt stora aktörerna som äger tusentals lägenheter eller andra stora kommersiella lokaler brukar däremot anställa egna rörmokare och andra hantverkare. De kan ofta ha ett eget team av fastighetsskötare som tar hand om löpande drift och underhåll.

Fastighetsskötare

Ytterligare en vanlig arbetsgivare för rörmokare är företag som kontrakteras för att driva skötsel av fastigheter. På ett sådant företag kan rörmokaren få arbeta med allt från små bostadsrättsföreningar med enskilda småhus till stora hyresfastigheter med lägenheter. Förutom de renodlade VVS-företagen så är troligen fastighetsskötare den största arbetsgivaren i branschen där allt från företag med tusentals anställda till små uppstickare med en handfull anställda behöver ha sina egna rörmokare.

Eget företag

Det som troligen är den mest ovanliga vägen in i branschen är att starta sitt eget företag som VVS-installatör. Anledningen är helt enkelt att det krävs en hel del kapital och kunder för att starta igång ett eget företag och få ekonomi i verksamheten. Med tanke på den stora andelen egenföretagare i Sverige så är det däremot tydligt att en del rörmokare väljer att lämna sin anställning och bli sina egna chefer över tid. När man har arbetat ett antal år med olika typer av fastigheter och kanske byggt upp ett eget nätverk av fastighetsägare så kan steget till eget företag vara kortare. Fastighetsskötare och andra VVS-företag kan också ha behov av extra hjälp vid arbetstoppar och då kan ett kontaktnät av F-skattade VVS-montörer vara värt sin vikt i guld.